Kde levně opraví notebook po záruce?

2011-01-05
I sebedokonalejší notebook je jen složitý přístroj a je potřeba počítat s tím, že se na něm občas něco pokazí nebo opotřebuje. Dokud je notebook v záruce, řeší problémy obvykle zdarma záruční servis nebo prodejce notebooku. Kam ale s pokaženým notebookem po vypršení záruky?

Vybíráme servis notebooků po záruce

\"Servis

Je pozáruční oprava notebooku v záručním servisu dobrou volbou ?

Autorizovaný servis notebooků je obvykle specializován na jednu nebo několik značek noteboooků. Způsob provádění oprav notebooků v záruce i po záruce je striktně nastaven výrobcem notebooků a autorizovaný servis nemá možnost provádět opravy notebooků jiným způsobem. Což je na první pohled logické a z pohledu zákazníka přijatelné. Co to ovšem znamená v praxi ? Ústředním dílem každého notebooku je jeho základní deska - mainboard. Na této desce je soustředěno 99,999 ... % všech elektronických součástek notebooku - jak konvenčních elektrosoučástek jako jsou rezistory, kondenzátory, tranzistory, tak i integrovaných obvodů, tzv. chipsetů. Každý chipset obsahuje tisíce až desítky miliónů dalších polovodičových součástek.  Z jednoduché úvahy vyplývá (a praxe to potvrzuje), že většina závad notebooků nastává právě na základní desce. A zde je první problém autorizovaných servisů. Autorizovaný servis základní desky notebooků neopravuje, ale vždy mění za nové, takže i vyřešení závady kondenzátoru v ceně 5 Kč stojí u autorizovaného servisu třeba 8.000 Kč za výměnu základní desky. Podívejme se na to, proč tomu tak je .

Autorizovaný servis notebooků není svým pánem

Výrobce notebooku určité značky, který autorizoval lokální servis notebooků k provádění záručních oprav, je na financování těchto záručních oprav notebooků ztrátový. Musí nejen dodávat zdarma náhradní díly pro provádění záručních oprav notebooků, ale navíc platit náklady na mzdu pracovníků, kteří záruční opravy provádějí. Proto hledá způsob, jak si tyto ztráty vykompenzovat. \"dily\" Nejjednodužším a v praxi používaným způsobem je pověření autorizovaného servisu notebooků také k pozáručním opravám. Cíl je jasný - výrobce prodává se ziskem  autorizovanému servisu díly na pozáruční opravy a z tohoto zisku financuje náklady na záruční servis. Z výše uvedeného plyne zásada - výrobce notebooku potřebuje na pozáručním servisu vydělat, a to poměrně značné peníze, jelikož financování záručních servisů jeho notebooků po celém světě rozhodně není levnou záležitostí. Těžko je lze hradit ze zisků utržených na prodeji nových notebooků, když světový trh sráží ceny notebooků na minimum a tedy i zisky výrobců. Kromě výrobce notebooků potřebuje na pozáručních opravách vydělat také autorizovaný servis. Jak je tedy zřejmé, ziskovost (a tedy i ceny servisních služeb a dílů) musí být u autorizovaných servisů značná, aby nejen pokryla náklady několika subjektů (tedy výrobce, autorizovaného servisu, dopravců, distributorů atd.), ale aby u všech těchto subjektů vytvořila dostatečný zisk. Navíc autorizovaný servis notebooků, který je vázán smlouvou s výrobcem notebooků, nesmí opravovat po záruce notebooky dané značky libovolným způsobem - tedy co nejlevněji a nejefektivněji. Ve smlouvě o servisním zastoupení je obvykle zakotveno několik zásad, omezujících autorizovaný servis ve způsobu provádění pozáručních oprav notebooků :
 1. Výrobce potřebuje náhradní díly prodávat, nikoli opravovat. Z toho plyne, že jsou zakázány jakékoli opravy jednotlivých dílů notebooků - mimo jiné také opravy základních desek, displejů, měničů, kloubů a dalších často se kazících dílů obvykle vysoké hodnoty.
 2. Výrobce potřebuje do pozáručních oprav notebooků dodávat výhradně svoje vlastní díly. Mnoho dílů je možné plnohodnotně nahradit nesrovnatelně levnějšími díly jiných výrobců - například displeje, datové mechaniky, diskové jednotky, paměti, procesory atd . Často se jedná o zcela shodné výrobky stejného původu, jako do notebooků montuje výrobce notebooku. To však není v zájmu výrobce notebooku, proto autorizovaný servis nesmí tyto náhradní díly měnit za díly jiných levnějších dodavatelů.
 3. Výrobce chce dodávat do pozáručních oprav notebooků svoje díly výhradně jím zajištěnými obchodními kanály. Dnes v době internetu lze obvykle zajistit efektivnější a levnější dovoz originálních dílů pro danou značku notebooků, než zajišťuje výrobce notebooku. Výrobce si ale přeje mít nad distribucí svých dílů maximální kontrolu a nedává lokálnímu autorizovanému servisu možnost najít si levnější dovozní kanál pro tyto výrobky. Nezřídka se tak stává, že náhradní díl na notebook vyrobený například v Irsku cestuje do české servisní firmy přes centrální sklad dílů v Singapuru a distribuční centrálu ve Spojených státech. Což se samozřejmě výrazně projeví na finální ceně náhradního dílu.

Pozáruční servis notebooků - opravy notebooků za polovinu

\"\"Jak je z výše uvedeného zřejmé, autorizovaný servis notebooků prakticky nemůže opravovat po záruce notebooky levně. Ne že by nechtěl a neuměl, ale nesmí - nechce-li přijít o výsadu autorizovaného servisu. V kontrastu s autorizovaným servisem funguje pozáruční servis notebooků. Existuje několik málo servisních firem v České republice, které se pozáručnímu servisu notebooků věnují i 15 let a za tuto dobu si dokázali vybudovat efektivní systém provádění oprav notebooků, respektující plně zájmy trhu, tedy zákazníků. Zákazník - majitel notebooku, kterému skončila záruka, má na opravu notebooku po záruce několik základních požadavků :
 • oprava notebooku musí být levná
 • oprava notebooku musí být rychlá
 • oprava notebooku musí být provedena kvalitně
 • na opravu notebooku musí být zhotovitelem poskytnuta záruka
Jsou-li splněny tyto čtyři zásady, není již po zákazníka podstatné, zda byly vadné díly opraveny či vyměněny, nezajímá ho, zda náhradní díl absolvoval cestu kolem světa, ani jestli díl použitý pro opravu notebooku má nálepku Sony nebo Toshiba. Právě protože pozáruční servis notebooků není povinen řídit se diktátem výrobce notebooků, dokáže (a je k tomu trhem donucen) provádět opravy notebooků po záruce efektivně, tj. rychle a levně, bez kompromisů v kvalitě opravy. Často je cena opravy notebooku poloviční, ale třeba i desetinová ve srovnání s opravou stejné závady v autorizovaném servisu.

Srovnání ceny opravy notebooku u autorizovaného a pozáručního servisu

Typickým příkladem takové opravy notebooku v pozáručním servisu je například oprava poškozeného napěťového měniče. Jedná se o poměrně častou závadu, kdy vlivem přepětí v síti nebo náhlého přetížení zdroje dojde ke spálení jedné nebo maximálně tří elektrosoučástek na základní desce notebooku. \"ceny\" Autorizovaný servis v takovém případě nemá na výběr. Vypálené elektrosoučástky jsou součástí základní desky, jediným řešením je tedy výměna základní desky za novou. Cenová relace opravy cca 5.000 - 15.000 Kč + cca 900 Kč cena práce technika. Pozáruční servis si obvykle ví s takovou opravou rady. Oprava základní desky notebooku není pro něj žádný problém. Odpájí poškozené elementární součástky a nahradí je novými. Cenová relace opravy cca 1000 Kč i s prací technika. Jiným příkladem je výměna LCD displeje notebooku Autorizovaný servis objedná displej u výrobce a ten mu jej často složitými cestami dodá za cenu cca 8000 Kč. Autorizovaný servis displej vymění za 8.900 Kč i s prací. Pozáruční servis zjistí typ displeje, jeho rozlišení, rozměry, umístění a typ datových a napájecích konektorů a vymění displej za ekvivalentní displej stejného nebo jiného výrobce, splňující nebo překračující parametry původního displeje. Cena výměny LCD displeje notebooku je pak obvykle kolem 4800 Kč i s prací.

Kam tedy svěřit notebook k pozáruční opravě ?

Přestože uvedené argumenty zvýhodňují opravu notebooku u pozáručního servisu, řada lidí dá nakonec přednost pozáruční opravě notebooku v autorizovaném servisu. Jednoduše protože mu více důvěřuje, nejsou pro ně podstatné náklady opravy anebo jsou fandové značky svého notebooku a chtějí tímto vyjádřit značce svoji podporu. Je věcí každého majitele notebooku, aby se rozhodl, kterému servisu po záruce notebook svěřit.

Kdo provádí kvalitní pozáruční servis notebooků

Pozáruční servis notebooků provádí na českém trhu řada servisních firem. Ne každý servis notebooků vyniká kvalitou servisních prací, rychlostí oprav nebo pokrytím celého území České republiky. Mnoho servisů se jen tváří, že opravují notebooky sami a ve skutečnosti nechávají opravovat notebooky zákazníků u jiných lépe vybavených  servisních firem a jejich práci pak se ziskem přeprodávají. My jsme vyzkoušeli několik desítek pozáručních servisů notebooků a rádi bychom Vám doporučili pozáruční servis, s nímž máme dobré zkušenosti.

Servis notebooků Acer, Asus, HP, Fujitsu, Lenovo, Sony, Toshiba ...

\"\" ABAX servisní centrum provádí  servis notebooků mnoha značek - Acer, Asus, HP, Fujitsu, Lenovo, IBM, Toshiba, MSI, Sony, Dell, Packard Bell, Samsung a dalších. Servis notebooků provádí s využitím moderních servisních zařízení již od roku 1995. Za tu dobu provedl opravy notebooků v počtu několika tisíc přístrojů. Vzhledem k významnému zastoupení značek Acer, Asus a HP mezi uživateli notebooků je zvláštní důraz kladen na opravy těchto notebooků. Proto firma založila specializovaná oddělení Acer servis, Asus servis a HP servis, která přednostně opravují notebooky Acer, Asus a HP. Na rozdíl od jiných opraven provádí servis notebooků ABAX opravy notebooků až do úrovně výměny elementárních elektronických součástek, jako jsou polovodiče a chipsety. Opravy základních desek notebooků na rozdíl od jinde běžných výměn desek mají za důsledek přijatelné ceny většiny oprav. Proto se tento servis notebooků může pochlubit až 85% realizovaností zakázek - většinu cenových nabídek na opravy notebooků  jejich majitelé odsouhlasí, což svědčí nejen o schopnosti servisních techniků, ale i o pro zákazníky přijatelné cenové politice.

ABAX nabízí servis notebooků těchto značek

Značka Servisní oddělení řady servisovaných notebooků
\"Servis Notebook servis HP HP Pavilion, Compaq, EliteBook, OmniBook, ProSignia, Evo, Media Center, Live Strong …
\"Servis Notebook servis ACER ACER Aspire, Aspire One, Extensa, eMachines, TravelMate, Ferrari …
\"Servis Notebook servis ASUS ASUS A, F, G, L, M, R, S, T, U, V, W, Z, ASUS Eee, ASUS Lamborghini
\"Servis Notebook servis FUJITSU FUJITSU Amilo, Siemens, Celsius, LifeStyle, LiteLine, Stylistic, PenCentra, Point, Esprimo …
\"Servis Notebook servis LENOVO Lenovo ThinkPad, Lenovo 3000 …
\"Servis Notebook servis IBM IBM ThinkPad, PS/1, PS/2, Transnote …
\"Servis Notebook servis MSI MSI Entertainment, Classic, Professional, XSlim, Estetika, Gaming, Wind …
\"Servis Notebook servis SONY Všechny typy noteboků SONY VAIO prodávané v ČR
\"Servis Notebook servis TOSHIBA TOSHIBA Libretto, Dynabook, Dynapad, Equium, Portege, Qosmio, Satellite, Tecra
\"Servis Notebook servis PACKARD-BELL Všechny typy noteboků Packard Bell prodávané v ČR
\"Servis Notebook servis DELL DELL Latitude, Inspiron, Studio, Precission, Vostro, XPS …
\"Servis Notebook servis PREMIO Všechny typy noteboků PREMIO prodávané v ČR
\"Servis Notebook servis ostatních značek Prestigio , Samsung , Patriot , NEC , Aopen , Apple , Clevo , Fujitsu , Gericom , Leo , Mitac , Getac , Philips , Chicony , Gateway , XNote , LG , VBI, Gigabyte, Nokia, Panasonic, Umax …

Kromě oprav notebooků nabízí ABAX servisní centrum i další související služby

V případě, že byste si chtěli Váš notebook opravit sami, náhradní díly na notebooky seženete v přehledném eshopu.

Notebook nikam nenoste - servis notebooků ABAX si pro něj přijede sám

\"servis\" Pokazil se Vám notebook a máte špatnou náladu, že budete muset vyhledat notebook servis a ztratit Váš drahocenný čas ? ABAX -  servis notebooků si pro Váš notebook sám přijede a po opravě notebook zase doručí.

Jak probíhá servis notebooku

 1. Přijetí objednávky opravy
 2. Odvoz notebooku od zákazníka
 3. Diagnostika závady notebooku
 4. Zaslání cenové nabídky opravy
 5. Oprava notebooku
 6. Zátěžové testy
 7. Doručení opraveného notebooku zákazníkovi
\"\" Nezbavujte se Vašeho notebooku po skončení jeho záruky !! Servis notebooků ABAX významně prodlouží Vašemu přístroji život a Vám ušetří peníze i čas.

Nejprodávanější produkty